Almennt um CP

CP er hreyfihömlun sem orsakast af heilaskaða sem verður oftast á fósturstigi, við fæðingu eða hjá nýburum. Heilaskaðinn verður vegna blæðinga, smárra blóðtappa, súrefnisskorts eða sýkingar. Það getur verið erfitt að skilgreina hvað það er sem veldur skaðanum. Talið er að um 2 af hverjum 1000 börnum á Vesturlöndum greinist með CP. Þegar horft er til Íslands má því ætla að um 8-10 börn fæðist með CP á ári hverju.

Hreyfihömlunin hvorki minnkar né ágerist. Hins vegar geta einkennin breyst með tímanum og orðið mis áberandi eftir aðstæðum í lífi fólks. Aðstæður þar sem einkennin geta àgerst er þegar fólk er undir álagi eða upplifir streitu.

Áhættuþættir og forvarnir:

  • Sitjandi fæðing.
  • Vandamál tengd fæðingu.
  • Fjölburar.
  • Vandamál á meðgöngu.
  • Léttburar og fyrirburar.
  • Krampar hjá nýburum.

Orsakir:

  • Áföll í fæðingu.
  • Sýkingar á meðgöngu.
  • Gula hjá nýburum.
  • RHESUS blóðflokka misræmi.

CP fylgja fylgiraskanir og aðrir erfiðleikar sem hægt er að tengja við heilaskaðann sem orðið hefur.